KONTROLA VSTUPU A DOCHÁZKY
KERI SYSTEMS | COTAG GRANTA | SYRIS | SIEMENS | docházka AKTION

Systém kontroly vstupu slouží k zamezení přístupu nepovolaných osob do chráněných prostor a zároveň usnadňuje pohyb osobám, které mají mít přístup. Jednotlivé průchody osob mohou být zaznamenávány a umožní tak sledovat pohyb osob po objektu. V závislosti na použitém sw lze podle potřeby zamezit přístup v určité době vybraným osobám nebo naopak nechat dveře po nastavený čas odblokované.
Docházkový systém pak slouží pro evidenci příchodů a odchodů v centrální evidenci. Počítačový software umožňuje napojení na agendu mezd. Identifikační karty mohou být při odpovídajícím softwaru použity při placení, například v jídelně.

Čipových karet používaných v systému kontroly vstupu, resp. docházkovém systému lze využít i pro odblokování prostoru střeženého systémem EZS, otevření garážových vrat apod.

Vlastní dveře jsou ovládány elektromagnetickými zámky se sníženou spotřebou a vysokou spolehlivostí.

K identifikaci osob lze použít magnetické nebo čipové karty, přívěsky, čtečky otisků prstů, zorniček očí apod.