Domovní telefony
VIDEX | COMELIT | EasyDoor | FERMAX | URMET | ELVOX | TESLA Stropkov

Systémy domácího telefonu jsou prostředkem komunikace a selekce vstupu. Jedná se o systémy rozdílného rozsahu - od nejjednodušších aplikací jednoho tabla a jednoho aparátu až po velice rozsáhlé systémy o mhoha vstupech v provední videotelefonie a ve spojení s přístupovým čtečkovým systémem.
Použitá technologie vždy závisí na dané aplikaci a požadavcích zákazníka.