ELEKTRICKÁ POŽÁRNÍ SIGNALIZACE
SCHRACK SECONET | ESSER | LABOR STRAUSS | ZETTLER | PRECEPT | SIEMENS

Požární signalizace vychází z požadavku požárního posouzení a podle potřeby je buď pouze dílčí , kdy jsou detektory umístěny v koridorech budovy a v nejrizikovějších prostorách nebo plošná, při které je zajištěna celá budova.

Rozhodnutí o celoplošné ochraně je vždy obsaženo v požární zprávě a vyplývá z výpočtu požárních rizik. Bývá tak dosaženo velkých úspor na stavebních protipožárních opatřeních, které by mnohonásobně převýšily doplňkové náklady na zřízení EPS.

Všechny námi dodávané systémy jsou vysoce kvalitní systémy renomovaných světových výrobců a jsou homologovány podle příslušných norem ČSN a EN. Výběr systému se řídí podle velikosti objektu a rozsahu požadovaného požárního zabezpečení. Každý systém se dodává v několika variantách podle počtu připojených detektorů a ovládání návazných zařízení.

Podle technologie připojení detektorů k ústředně se ústředny dělí na:
analogové s kruhovými linkami - zajišťují přesnou a přehlednou identifikaci s možností ovládání každého detektoru samostatně, snadné ovládání a kontrolu systému, plný archivační záznam činnosti systému výpisem na interní nebo na připojenou externí tiskárnu
konvenční s ukončenými linkami – detektory jsou zařazeny do skupin a ovládání probíhá po skupinách.