ELEKTRONICKÁ ZABEZPEČOVACÍ SIGNALIZACE
ROKONET | DSC | PARADOX | GALAXY | SIEMENS | JABLOTRON

Provedeme bezpečnostní posouzení, to znamená, že pro každý objekt nejprve stanovíme míru rizikovosti v závislosti na hodnotě chráněného majetku případně dat. Jsou analyzovány přístupové cesty a možnosti napadení objektu. Z těchto podkladů pak vyplývá celková koncepce zabezpečení a výběr systému.

Naše firma dodává vysoce kvalitní ústředny renomovaných světových výrobců v několika variantách. Ústředny jsou dle míry rizika a dle rozsahu zabezpečovaných prostor rozděleny do tří skupin:

 1. pro malé objekty s malou mírou rizika
 2. pro velké objekty s malou a střední mírou rizika
 3. pro objekty s vysokou mírou rizika
Zabezpečovací signalizace splňuje tyto funkce:

 • Signalizace neoprávněného vniknutí do objektu uvnitř a vně objektu (siréna vnější, vnitřní, pager..)
 • Oznámení o neoprávněném vniknutí do objektu na vzdálené stanoviště (telefonní linka, mobilní telefon, komunikace na PCO …)
 • Přivolání pomoci při neoprávněném průniku do prázdného zabezpečeného objektu – hlídací agentura, Městská policie, PČR
 • Přivolání pomoci při napadení - hlídací agentura, Městská policie
 • Možnost zpětné rekonstrukce událostí z paměti ústředny
 • Možnost signalizace dalších událostí - požár, zatopení prostoru, únik plynu …

Další možné funkce zabezpečovacích systémů:

 • Možnost ovládání systému EZS pomocí bezkontaktních karet, otisku prstů …
 • Možnost kombinace s přístupovým systémem - otevření dveří, vjezdové brány, osvětlení apod.
 • Možnost propojení s kamerovým systémem – obrazový záznam poplachových událostí
 • Pomocí GSM komunikace ovládat další spotřebiče v objektu – kotel topení, klimatizaci …
Námi instalované systémy plně odpovídají příslušným ČSN a EN.