TELEFONNÍ ÚSTŘEDNY
ALCATEL | PANASONIC | ATEUS | CISCO

Výběr technologie je závislý na dané aplikaci a potřebách uživatele. Důležité údaje jsou rozsah aplikace, požadované služby, typy a počty příchozích a uživatelských linek. Kromě klasických telefonních systémů je dnes již běžné využití IP telefonie. Nabízené systémy je možno rozdělit do několika kategorií:
  • Malé telefonní sítě - zde využíváme analogové a hybridní ústředny Panasonic
  • Střední a větší telefonní sítě - zde využíváme sortimentu 2n - ústřeny Ateus NetStar a Omega
  • Vetší a velké telefonní sítě - zde využíváme ústředen Alcatel OmniPCX
  • Ŕešení komunikace pomocí IP - zde využíváme technologií Alcatel a Cisco Systems